22 marca w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się konferencja „Stan przygotowań polskich i ukraińskich miast gospodarzy do Euro 2012", zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP.

leave a reply: