Aktualności Ambasady RP w Kijowie - POLSKA УКРАЇНА

Procedura przysyłania nauczyciela z Polski

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – dotyczy procedury zapraszania nauczyciela z Polski

XI Międzynarodowy Festiwal “O Warmio moja miła” im. Feliksa Nowowiejskiego

Konkurs dla kompozytorów, chórów, zespołów wokalnych, zespołów wokalno-instrumentalnych, zespołów instrumentalnych – Olsztyn 2015

Donald Tusk szefem Rady Europejskiej

Wyznacza kierunki działania, zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, przewodniczy posiedzeniom szefów unijnych państw i przekazuje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z ich spotkań – to najważniejsze zadania przewodniczącego Rady Europejskiej. W poniedziałek funkcję tę obejmuje Donald Tusk, do niedawna polski premier.

Rządowy program współpracy z polską Diasporą w latach 2015-2020

Konsultacje z organizacjami polonijnymi dotyczące Rządowego programu współpracy z polską Diasporą w latach 2015-2020

Konferencja Oświatowa “Oświata polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”

Konferencja we Lwowie, 29-30 Listopada 2014

Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych – “Dwujęzyczność w teorii i praktyce”

Konferencja poświęcona problematyce nauczania języka polskiego w środowiskach dwujęzycznych