W 2014 roku przypada okrągła, 320. rocznica bitwy pod Hodowem (11.06.1694 r.), którą przyjęto nazywać Polskimi Termopilami. Fundacja MOSTY, we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, podjęła się realizacji projektu renowacji pomnika upamiętniającego bitwę, ufundowanego przez króla Jana III Sobieskiego.

leave a reply