W dniu rozpoczęcia Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Ambasador RP w Ukrainie – Henryk Litwin przyjął przedstawicieli organizacji studenckich pikietujących na Majdanie Niezależności w Kijowie przeciwko decyzji ukraińskich władz o odstąpieniu od podpisania AA z UE. Delegaci złożyli na ręce Ambasadora list, w którym potwierdzili pragnienie dołączenia do grona państw Unii Europejskiej. W liście zawarto także wyrazy podziękowania za okazane dotychczas wsparcie i solidarność ze strony społeczności europejskiej.

leave a reply: