W dniach 14-15 sierpnia 2013 r. w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki 2013 Zastępca Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kijowie ppłk Arkadiusz Kobielak uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego walki oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza we wrześniu 1939 roku w Zbereżu.

leave a reply