W dniach 28-29 maja br., w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja
nt. „Współczesnych trendów w transformacji sił zbrojnych i doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej z wdrażania standardów euroatlantyckich”.

leave a reply