W dn. 19 marca 2013 r. w Narodowym Uniwersytecie Technicznym „Kijowska Politechnika” odbył się wykład Ambasadora Henryka Litwina na temat „Integracja europejska na rzecz utrwalenia procesów transformacji. Europejskie doświadczenia w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy w sferze nauki i oświaty”.

leave a reply: