„Obywatel, громадянин czy грамадзянін” – pod takim hasłem w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się dyskusja o samoidentyfikacji współczesnej młodzieży: polskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

leave a reply: