Przedstawiciele Ambasady RP na Ukrainie uczestniczyli w uroczystym otwarciu zrekonstruowanej po 400 latach papierni w Radomyślu.

leave a reply: