W Kijowie odsłonięto tablicę poświeconą pamięci Janusza Korczaka, polskiego pedagoga i pisarza, który mieszkał tu na początku zeszłego wieku. Tablica znajduje się na ścianie domu, w którym kiedyś było polskie gimnazjum.

leave a reply: