Prof. Adam Daniel Rotfeld wygłosił na uniwersytecie Tarasa Szewczenki wykład pt. "Perspektywy Ukrainy w UE".

leave a reply: