12 października w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VI Konkursu im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie poświęcone historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim.

leave a reply: