1 lipca 2012 roku Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Będzie to czwarta prezydencja polska w V4.

leave a reply: