W dn. 9 lipca br. w Symferopolu uroczyście otwarto Punkt Przyjmowania Wniosków Wizowych.

leave a reply: