Studia na kierunku filologia ukraińska na Uniwersytecie Warszawskim - POLSKA УКРАЇНА

Trwa nabór na 1. semestr studiów w r. ak. 2012/2013, tryb stacjonarny i zaoczny.

leave a reply