dla kandydatów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i b. ZSRR oferuje Studium Europy Wschodniej Uniwersystetu Warszawskiego.

leave a reply: