7 grudnia Ambasador RP Henryk Litwin wygłosił wykład pt. „Kijowszczyzna, Wołyń i Bracławszczyzna w składzie Rzeczypospolitej. Status terytorialno-prawny ziem ukraińskich w latach 1569-1648”.

leave a reply: