W dniu 9 czerwca br. w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się konferencja poświęcona polsko-ukraińskiej współpracy w sektorze rolno-spożywczym pt. „Ewolucja polskiego sektora rolnego – możliwości wykorzystania polskich doświadczeń w reformie rolnictwa na Ukrainie".

leave a reply: