Sukces CEE IPO Summit: potwierdzenie pozycji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych jako lidera rynku kapitałowego Europy Środkowowschodniej

leave a reply: