W dniu 5 maja 2011 r. w Kijowie, w Ambasadzie RP na Ukrainie, odbyła się ceremonia wręczenia polskich odznaczeń państwowych, nadanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy.

leave a reply: