W dniu 23 maja 2011 r. odbyła się w Sumach w Akademii Bankowej dyskusja ze studentami nt. „Integracja europejska Ukrainy: wspólne wartości, wspólny rynek, wspólna przyszłość?".

leave a reply: