W dn. 3 marca 2011 r. wydane zostało przez ministrów SZ krajów V4 i Niemiec.

leave a reply: