W dn. 16-17 marca 2011 r. odbyła się w Kijowie wizyta grupy deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Grupy Socjalistów i Demokratów.

leave a reply: