W dn. 4 marca 2011 r. we Lwowie odbyła się konferencja „UE-Rosja-Ukraina: w poszukiwaniu nowych form partnerstwa”, organizowana przez Centrum Badań Międzynarodowych i Porównawczych.

leave a reply: