W dn. 25 lutego 2011 r. odbyła się III narada kierownictw MSZ Polski i Ukrainy, w której udział wzięli ministrowie SZ Radosław Sikorski i Kostiantyn Hryszczenko, a także pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

leave a reply: