7-8 maja 2011 r. w Dniepropietrowsku, z inicjatywy Centrum Współpracy Ukraińsko-Polskiej Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, odbędzie się egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzamin jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

leave a reply: