Studium Europy Wschodniej zaprasza na 4-semestrowe stypendia - POLSKA УКРАЇНА

Młodzi humaniści mogą do 15.03.11 zwrócić się o przyznanie specjalistycznych stypendiów naukowo-badawczych.

leave a reply