Młodzi humaniści mogą do 15.03.11 zwrócić się o przyznanie specjalistycznych stypendiów naukowo-badawczych.

leave a reply: