Minister Sportu RP Adam Giersz złożył wizytę w Kijowie - POLSKA УКРАЇНА

W dniach 2-3 grudnia 2009 roku w Kijowie przebywała z wizytą delegacja polska na czele z Ministrem Sportu RP Adamem Gierszem.

leave a reply