$1*/ mo hosting! Get going with us!
Aktualności Ambasady RP w Kijowie - POLSKA УКРАЇНА

25 lat temu na czele polskiego rządu stanął pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej

– Chcę utworzyć rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa – mówił w swoim exposé Tadeusz Mazowiecki, który 12 września 1989 roku stanął na czele historycznego rządu powołanego przez Sejm. Jego utworzenie było dla Polski momentem przełomowym.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

Publikacja „Polska-Ukraina. Sąsiedzi – partnerzy w obronności”

Numer specjalny magazynów "RAPORT Wojsko Technika Obronność" i "Defense Express" wydany przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie i MON RP z okazji konferencji poświęconej możliwościom współpracy ukraińskiego przemysłu obronnego z przemysłami państw Zachodu, która odbyła się 3 września br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.