$1*/ mo hosting! Get going with us!
Донецькі активісти написали звернення до посольства США, представництв ЄС та ОБСЄ - POLSKA УКРАЇНА

Донецькі активісти написали звернення до посольств США, Канади, Німеччини, Швеції, Данії, Великобританії, Польщі, Норвегії, Франції, Бельгії, Чехії, Австрії, представництв Європейського Союзу та ОБСЄ, у якому поскаржилися на дії місцевої влади.

Високоповажні добродії!

Ми, представники громадськості Донецька, які брали участь в мирних акціях протесту, вимушені звернути Вашу увагу на кричущі факти порушення прав та свобод людини. Протягом двох місяців в Донецьку тривала безтермінова мирна акція протесту, яка об’єднала довкола себе людей різних політичних поглядів, віросповідань та переконань. За ці два місяці жоден з учасників мирного протесту не порушив діючого українського законодавства, однак багато з нас стали об’єктами фізичного та морального тиску з боку представників влади і кримінальних елементів.

Починаючи з 19 січня 2014 року, на місці проведення мирного протесту Євромайдану в Донецьку почали привозити осіб, які почали фізично перешкоджати проведенню громадських заходів. Першими жертвами діяльності криміналу стали представники ЗМІ, які висвітлювали події – журналіст “Газети по-українськи”, Юлія Божко (5 канал), Світлана Федчун (Телеканал “1+1”), Костянтин Павлов (Телеканал “1+1”). 22 січня 2014 року громадські активісти повідомили міську владу Донецька, а також керівника Донецької обласної адміністрації про неприпустимість фізичного насильства над громадянами України, а також звернулися з проханням припинити діяльність організованих груп, які чинили протиправні дії.

Однак, Донецька обласна організація Партії регіонів разом з місцевою та регіональною владою свідомо пішла на ескалацію конфлікту з мирними протестувальниками, зробивши цілий ряд кроків:

– Зареєструвавши місце проведення акції прямо на території мирного протесту, що було прямим перешкоджанням;

– Цілком проігнорувавши попередження про організовані протиправні дії, спрямовані на нанесення фізичної шкоди учасникам мирного протесту;

– Сприяючи халатній та непрофесійній поведінці МВС, яка сприяла здійсненню правопорушень.

За результатами нападу на учасників Євромайдану та журналістів до міліції звернулося з заявами більш ніж 15 осіб. Жодний з учасників нападів на журналістів та громадських активістів не є затриманим, більше того, учасники нападів і надалі завдають шкоди здоров’ю активістів – в лікарні перебуває Олег Желнаков, якого група невідомих прихильників діючої влади побила в присутності представників міліції. Всі факти порушення прав та свобод людини, а також напади на журналістів мають фото- та відеодокази, які ми можемо надати при першій потребі. Крім того, Донецька обласна рада прийняла 22 січня 2014 року звернення до Віктора Януковича, в якому просила максимально жорстко застосувати закони, які обмежують свободу мирних зібрань і є прямим викликом демократичному устрою в Україні. Саме тому, просимо Вас вжити всіх можливих заходів щодо осіб, які прямо або опосередковано причетні до порушення політичних прав та свобод людини в Донецьку і які не вжили заходів щодо забезпечення безпеки мирних зібрань: Шишацький Андрій – голова Донецької обласної державної адміністрації;Федорук Андрій – голова Донецької обласної ради;Лукьянченко Олександр – Донецький міський голова;Богачов Сергій – секретар Донецької міської ради;Романов Роман – начальник Управління МВС в Донецькій області;Пелех Олександр – начальник Управління СБУ в Донецькій області; Гагік Агавелян – керівник Донецького обласного товариства вірмен. На нашу думку, перелічені особи несуть пряму відповідальність за переслідування представників ЗМІ в Донецьку, а також громадських активістів Євромайдану. Просимо розглянути можливість введення персональних санкцій щодо зазначених чиновників та організаторів переслідування громадських активістів. З повагою, активісти

Федорчук Станіслав

Чірін Сергій

Насадюк Євген

 

Ladies and Gentlemen!

We, representatives of civic organizations of Donetsk, Ukraine, address you to draw your attention to facts of appalling human rights violations. We organized and took part in peaceful protests which lasted for two months and were planned as a continuous event. Our protest united participants of different political views, religions, and beliefs. During the two months, none of the participants of the peaceful protest committed any offence or infringement of the law. Nevertheless, many of us became objects of physical and moral pressure from governmental institutions and criminal groups.

SinceJ anuary 19, 2014, individuals have been brought to the place of our peaceful protest in Donetsk in order to force us to stop protesting. Journalists became the first victims of these representatives of criminal structures. Journalist Tetyana Zarovna(“Gazeta po-ukrainski”), Yulia Bozhko (Channel 5), Svitlana Fedchun (TV Channel 1+1), Kostyantyn Pavlov (TV Channel 1+1) have suffered in these attacks.

On January 22, 2014 civic activists addressed the city administration of Donetsk, and the head of the Donetsk regional administration to remind them of the impermissibility of violence against citizens of Ukraine, and to ask them to interfere and stop the actions of organized groups engaged in unlawful acts.

Still, the Donetsk regional branch of the Party of Regions decided to deepen the conflict with peaceful protesters with the following actions:

– by registering another event at the place where the protesters were previously allowed to gather,thus trying to create a hindrance to the protest;

– by ignoring the address about illegal actions against the protesters, specifically aimed at causing physical harm to peaceful participants;

– by not interfering with cases of neglect of duty by police employees, which led to illegal actions.

Over 15 persons suffered in the attacks against peaceful “Euromaidan” protesters in Donetsk. None of the attackers have been arrested, moreover, they continue their illegal actions. One of the activists – Oleg Zhelnakov – was beaten in the presence of policemen and is now in hospital. All facts of human rights violations are amply documented with videos and photographs.

Also, on January 22, 2014 the Donetsk regional council passed an address to Viktor Yanukovych asking to implement the undemocratic laws which limit the freedom of peaceful assembly, and come down with maximum severity against the participants of the peaceful protest.

Therefore, we call on you to take all possible steps, and implement all possible sanctions against individuals who, by their action or inaction, took part in the violation of political rights and human rights in Donetsk, and did not ensure the safety of peaceful protesters in crackdowns against peaceful assembly:

Andriy Shyshatsky – head of theDonetsk regional administration

Andriy Fedoruk – head of the Donetsk regional council

Oleksandr Lukianchenko – mayor of Donetsk

Sergiy Bogachov – secretary of the Donetsk city council

Roman Romanov – head of Main Administration of the Ministry of internal affairs in Donetsk region

Oleksandr Pelekh – head of Main Administration of the Security Service of Ukraine

Gagik Agavelyan – head of Donetsk Regional Armenian Society

We are convinced that these persons bear direct responsibility for persecution of journalists and civic activists in Donetsk. We ask that you strongly consider personal sanctions against these above mentioned officials and organizers of persecution of civic activists.

Sincerely yours,

Stanislav Fedorchuk activist of the Euromaidan protests in Donetsk,

Tetyana Zarovna journalist,

Yevgen Nasadyuk activist of the Euromaidan protests in Donetsk,

Chirin Sergiy activist of the Euromaidan protests in Donetsk

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

leave a reply