$1*/ mo hosting! Get going with us!
Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII w. - POLSKA УКРАЇНА

Przypadające w roku bieżącym rocznice wielkich batalii – 330. Bitwy pod Wiedniem oraz 340. Bitwy pod Chocimiem – stały się okazją i punktem wyjściowym dyskusji polskich i ukraińskich historyków XVII w., która odbyła się w formie okrągłego stołu w Ambasadzie RP w Kijowie 27 czerwca 2013 r.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

leave a reply