Tired of waiting for your website to load? $1/ mo Hosting + Free domain!
Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII w. - POLSKA УКРАЇНА

Przypadające w roku bieżącym rocznice wielkich batalii – 330. Bitwy pod Wiedniem oraz 340. Bitwy pod Chocimiem – stały się okazją i punktem wyjściowym dyskusji polskich i ukraińskich historyków XVII w., która odbyła się w formie okrągłego stołu w Ambasadzie RP w Kijowie 27 czerwca 2013 r.

leave a reply