$1*/ mo hosting! Get going with us!
Polsko-ukraińskie rozmowy w dziedzinie rolnictwa - POLSKA УКРАЇНА

W dniach 21-23 maja przebywała w Kijowie z wizytą delegacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii pod przewodnictwem podsekretarza stanu Krystyny Gurbiel.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

leave a reply