Tired of waiting for your website to load? $1/ mo Hosting + Free domain!
Polskie uczelnie aktywnie zachęcają obywateli Ukrainy do przyjazdu na studia w Polsce - POLSKA УКРАЇНА

W dniach 11-13 kwietnia 2013 r. w Kijowie odbyły się międzynarodowe targi edukacyjne „ Oświata i kariera 2013”. W wystawie uczestniczyło 65 uczelni ukraińskich i ponad 70 zagranicznych. Najliczniejszą grupę wśród uczelni zagranicznych stanowiły polskie publiczne oraz prywatne uniwersytety i szkoły wyższe.

leave a reply