$1*/ mo hosting! Get going with us!
Polskie uczelnie aktywnie zachęcają obywateli Ukrainy do przyjazdu na studia w Polsce - POLSKA УКРАЇНА

W dniach 11-13 kwietnia 2013 r. w Kijowie odbyły się międzynarodowe targi edukacyjne „ Oświata i kariera 2013”. W wystawie uczestniczyło 65 uczelni ukraińskich i ponad 70 zagranicznych. Najliczniejszą grupę wśród uczelni zagranicznych stanowiły polskie publiczne oraz prywatne uniwersytety i szkoły wyższe.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

leave a reply