Tired of waiting for your website to load? $1/ mo Hosting + Free domain!
„Obywatel, громадянин czy грамадзянін” - POLSKA УКРАЇНА

„Obywatel, громадянин czy грамадзянін” – pod takim hasłem w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się dyskusja o samoidentyfikacji współczesnej młodzieży: polskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

leave a reply