$1*/ mo hosting! Get going with us!
„Obywatel, громадянин czy грамадзянін” - POLSKA УКРАЇНА

„Obywatel, громадянин czy грамадзянін” – pod takim hasłem w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się dyskusja o samoidentyfikacji współczesnej młodzieży: polskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

leave a reply