$1*/ mo hosting! Get going with us!
Wykład Ambasadora na Uniwersytecie im. Grinczenka - POLSKA УКРАЇНА

7 grudnia Ambasador RP Henryk Litwin wygłosił wykład pt. „Kijowszczyzna, Wołyń i Bracławszczyzna w składzie Rzeczypospolitej. Status terytorialno-prawny ziem ukraińskich w latach 1569-1648”.

Build a better website in less than an hour. Start for free at us.

leave a reply